Penyertaan MyQurbani

Penyertaan MyQurbani 2021

Akad Qurban 1442H.

Saya dengan ini mewakilkan kepada Humanitarian Care Malaysia (MyCARE) atau wakilnya untuk menyempurnakan ibadah Qurban / Akikah bagi diri saya (berserta penama-penama di atas) bagi tahun 1442H kerana Allah swt. Saya juga bersetuju MyCARE mengambil 15% sebagai kos operasi bagi MyCARE menyempurnakan pelaksanaan ibadah ini. Dan sekiranya ada lebihan, saya bersetuju menghibahkan lebihan tersebut kepada MyCARE.


Sekiranya ada pertanyaan, sila WhatsApp kami: